Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Volkswagen Crafter 50 Doka Maxi 120kw EEV AHK 3500kg identifikâcijas Nr.: 41-2
Cena: 10.900 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 00.03.2010
Noskrçjiens : 134.232 km
TA lîdz: 03.2020
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 5
Jauda: 120 kW / 163 ZS
Krâsa: zaïð
Polsteru krâsa: pelçks
Transmisija: Rokas
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Platforma, brezents
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pirmais îpaðnieks: 1
Îpatnîbas: Ir èeku grâmatiòa

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Apsildîðana stâvot, Centrâlâ atslçga, PIekabes âíis, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Iekðtelpa/Sçdekïi
Doppelkabine, Sçdekïu pârvalks: mâkslîgâ âda

Klimats
Apsildîðana stâvot

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga

Ðasija/bremzes
Partikelfilter, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs

Daþâdi
PIekabes âíis

Pârdevçja piezîme

VW Crafter 50 Doka Pritsche
1. Hand, HU auf Wunsch neu
- Km.Stand Original und nachweisbar
- AHK Anhängelast 3500kg
- Standheizung
- Pritsche: L3.60m x B 2.2m x H 1.8m
- zulässiges Gesamtgewicht: 5000kg, Nutzlast: 2040kg
- Farbe Friesengrün LL6T
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Volkswagen Crafter 50 Doka Maxi 120kw EEV AHK 3500kg identifikâcijas Nr.: 41-2
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Volkswagen Crafter 50 Doka Maxi 120kw EEV AHK 3500kg identifikâcijas Nr.: 41-2
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija