Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Fiat Ducato 3.0 Jotha Autotransporter AHK 3,5t identifikâcijas Nr.: 80-1
Cena: 19.900 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 22.09.2010
Noskrçjiens : 168.323 km
TA lîdz: 07.2018
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 4
Jauda: 110 kW / 150 ZS
Krâsa: balts
Polsteru krâsa: pelçks
Darba tilpums: 2.953 ccm
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: Priekðçjâ piedziòa
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Autotransports
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Durvis: 2
Sçdekïi: 3
Pirmais îpaðnieks: 3
Stâvoklis: lietota
Länge: 8.800 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Klimata iekârta, Borta dators, Daudzfunkciju stûre, Radio, Tempomat, Elektriskie logu pacçlçji (4 logiem), Elektriski regulçjams spogulis, Centrâlâ atslçga, Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska), PIekabes âíis, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Pretslîdes regulçðana (ASR), Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Gaisma
Darba proþektors

Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: audums, Vadîtâja kabîne: vietçjai satiksmei

Instrumenti
Borta dators, Darba reþîmu pierakstîtâjs, Daudzfunkciju stûre, Tempomat

Izklaide
Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji (4 logiem), Klimata iekârta

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga, Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska)

Riepas
Rezerves ritenis

Spogulis
Elektriski regulçjams spogulis, Nolocams spogulis

Ðasija/bremzes
Partikelfilter, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Pretslîdes regulçðana (ASR), Stûres pastiprinâtâjs

Daþâdi
Bâkuguns, PIekabes âíis, Troses vinèa

Pârdevçja piezîme

- Fiat Ducato 3.0 Autotransporter
- HU auf Wunsch neu
- Radstand 4,10m, 4,90m
- Plattform: 2,10 m x 5 m.
- Beifahrersitz doppelt
- Tempomat, Klimaanlage
- Anhängerkupplung
- Zul.Gesamtgewicht: 5000kg, Nutzlast: 2225 kg, Leermasse: 2775 kg
- Seilwinde Typ Winch
- 2x Werkzeugkasten
- guter Zustand
- 6-Gang Schaltgetriebe
- ALKO Tandemachse
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Fiat Ducato 3.0 Jotha Autotransporter AHK 3,5t identifikâcijas Nr.: 80-1
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Fiat Ducato 3.0 Jotha Autotransporter AHK 3,5t identifikâcijas Nr.: 80-1
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija