Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Mercedes-Benz DB 313CDI Sprinter Doka AHK Pritsche 2.72m identifikâcijas Nr.: 77-1
Cena: 14.900 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 01.07.2014
Noskrçjiens : 140.516 km
TA lîdz: 06.2020
Gada izplûdes gâzu tests: 06.2020
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 5
Jauda: 95 kW / 129 ZS
Krâsa: pelçks (metallic)
Iekðpuses krâsa: pelçks
Darba tilpums: 2.143 ccm
Polsteru krâsa: pelçks
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: Aizmugures piedziòa
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Platforma, valçja
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Cilindri: 4
Durvis: 4
Sçdekïi: 6
Pirmais îpaðnieks: 1
Îpatnîbas: Ir èeku grâmatiòa
Stâvoklis: lietota
Länge: 6.156 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Radio, Tempomat, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem), Elektriskie logu pacçlçji, Elektriski regulçjams spogulis, Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska), PIekabes âíis, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Pretslîdes regulçðana (ASR), Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Iekðtelpa/Sçdekïi
Doppelkabine, Sçdekïu pârvalks: audums

Instrumenti
Tempomat

Izklaide
Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem)

Optika
metallic/speciâls lakojums

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska)

Riepas
Rezerves ritenis

Spogulis
Elektriski regulçjams spogulis

Stikli
Krâsains stiklojums

Ðasija/bremzes
Partikelfilter, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Pretslîdes regulçðana (ASR), Stûres pastiprinâtâjs

Daþâdi
PIekabes âíis

Pârdevçja piezîme

- Mercedes 313 CDI Sprinter Doppelkabine
- weitere Bilder folgen
- 1. Hand, HU 06/2020
- 6 Sitzplätze
- mittlerer Radstand
- Pritsche: 2,71 x 2,03 x 0,4m
- Zul. GG: 3500kg, Leergwicht: 2186kg, Nutzlast: 1314kg
- AHK Anhängelast 2000kg
- 2x Staukasten
- letzter Service 03/2018 bei 111500km
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Mercedes-Benz DB 313CDI Sprinter Doka AHK Pritsche 2.72m identifikâcijas Nr.: 77-1
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Mercedes-Benz DB 313CDI Sprinter Doka AHK Pritsche 2.72m identifikâcijas Nr.: 77-1
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija