Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Land Rover Defender 90 TD4 SE Station Wagon 80tkm! identifikâcijas Nr.: 3
Cena: 27.500 €
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 24.07.2007
Noskrçjiens : 80.930 km
TA lîdz: 08.2018
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 4
Jauda: 90 kW / 122 ZS
Krâsa: pelçks (metallic)
Iekðpuses krâsa: melns
Darba tilpums: 2.401 ccm
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: 4x4-piedziòa
Kategorija: Apvidus automaðîna
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Cilindri: 4
Durvis: 3
Sçdekïi: 4
Pirmais îpaðnieks: 3
Îpatnîbas: Nesmçíçtâjs
bez avârijâm
Modeïa gads: 2007
Stâvoklis: lietota
Consumption: 10,0 l/100 km (comb.)*
12,5 l/100 km (urban)*
8,8 l/100 km (extra-urban)*
Co2 emission: 266 g/km*
Länge: 3.894 mm
Radstand: 2.360 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
CD, Radio, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem), Elektriskie logu pacçlçji, Vidçjais rokas atbalsts, Priekðçjo sçdekïu apsildîðana, apsildâms priekðçjais stikls, Trauksmes iekârta, Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska), PIekabes âíis, Visu riteòu piedziòa, Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Droðîbas jostas/Galvasatbalsti
Galvas atbalsts, aizmugures, Galvas atbalsts, priekðçjais

Gaisma
3. bremþu gaisma

Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: mâkslîgâ âda, Vidçjais rokas atbalsts

Izklaide
CD, Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem), Priekðçjo sçdekïu apsildîðana, Vadîtâja sçdekïa apsildîðana (plus lîdzbraucçja sçdekïa)

Optika
Kâpslis, metallic/speciâls lakojums

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska), Trauksmes iekârta

Riepas
Rezerves ritenis

Spogulis
Mehâniski regulçjams spogulis

Stikli
Aizmugures stikla tîrîtâjs, Krâsains stiklojums, apsildâms aizmugures stikls, apsildâms priekðçjais stikls

Ðasija/bremzes
Bloíçts diferenciâls, DIsku bremzes, Stûres pastiprinâtâjs, Visu riteòu piedziòa

Daþâdi
Katalizators, PIekabes âíis, Troses vinèa

Pârdevçja piezîme

Top gepflegter Defender im Auftrag zu verkaufen
- regelmäßig gewartet in eigener Werkstatt
- zusätzliche Diff.Sperre(luftdruck)
- Seilwindstoßstange mit Seilwinde Goodwinch
- sämtliche Unterfahrschütze
- Hohlraumversiegelung
- große Ladeluftkühler
- Schwellerschutzröhre
- Riffelbleche
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung
- Spurplatten
- Höhelegung
- MT Bereifung
- Winterpaket
- MwSt. nicht ausweisbar
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Land Rover Defender 90 TD4 SE Station Wagon 80tkm! identifikâcijas Nr.: 3
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Land Rover Defender 90 TD4 SE Station Wagon 80tkm! identifikâcijas Nr.: 3
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija