Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Citroen Jumper L1H1 erst 31305km. AHK, HU 06.2020 identifikâcijas Nr.: 69
Cena: 8.800 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 03.09.2013
Noskrçjiens : 31.600 km
TA lîdz: 06.2020
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 5
Jauda: 81 kW / 110 ZS
Krâsa: balts
Polsteru krâsa: pelçks
Darba tilpums: 2.198 ccm
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: Priekðçjâ piedziòa
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Kastes transporta lîdzekïi
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Sçdekïi: 3
Pirmais îpaðnieks: 2
Stâvoklis: lietota
Höhe: 2.254 mm
Länge: 4.963 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Borta dators, Radio, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem), Gaisa spilvens vadîtâjam, Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana, PIekabes âíis, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Gaisa spilveni
Gaisa spilvens vadîtâjam

Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: audums

Instrumenti
Borta dators

Izklaide
Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem)

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga (ar distances vadîbu), Pretaizdzîðanas bloíçðana

Ðasija/bremzes
Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs

Daþâdi
PIekabes âíis

Pârdevçja piezîme

CITROEN JUMPER
- erst 31305km, (nachweisbar)
- HU 06/2020
- AHK Anhängelast: 2000kg
- letzer Service 02/2018 bei 28500km
- Ladelänge ca. 2.50m
- Nutzlast: 992kg
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Citroen Jumper L1H1 erst 31305km. AHK, HU 06.2020 identifikâcijas Nr.: 69
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Citroen Jumper L1H1 erst 31305km. AHK, HU 06.2020 identifikâcijas Nr.: 69
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija