Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
MAN TGL 8.180 BL EUR6 Automatik 1. Hand identifikâcijas Nr.: 46-1
Cena: 32.900 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 31.07.2014
Noskrçjiens : 251.410 km
TA lîdz: 07.2019
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 6
Jauda: 132 kW / 179 ZS
Krâsa: balts
Iekðpuses krâsa: pelçks
Darba tilpums: 4.580 ccm
Transmisija: Automâtika
Spçka pârnesums: Aizmugures piedziòa
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Autotransports
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Sçdekïi: 2
Pirmais îpaðnieks: 1
Stâvoklis: lietota
Länge: 9.190 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Radio, Tempomat, Elektriskie logu pacçlçji, PIekabes âíis, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs
 
Visas piezîmes
Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: audums, Vadîtâja kabîne: vietçjai satiksmei, Vadîtâja sçdeklis: ar gaisa atsperojumu

Instrumenti
Tempomat

Izklaide
Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji

Ðasija/bremzes
Partikelfilter, Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Stûres pastiprinâtâjs

Daþâdi
Borta uzlâdçðanas iekârta, PIekabes âíis

Pârdevçja piezîme

MAN TGL 8.180 BL EUR6 Autotransportrer
- das Fahrzeug wird produziert
- die Austattung, Lackierung und weitere Details können noch mitbestimmt werden!
- die gezeigte Bilder dienen als Muster und Referenz
- Lieferzeit ca. 5 KW 2019
- Plattform: 5,80 x 2,22m
- Radstand 4.2m
- Zul.GG: 7490, Nutzlast: ca. 2600kg
- Achslast vo. 3400kg, hi. 5200kg
- Hinterachse luftgefedert
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
MAN TGL 8.180 BL EUR6 Automatik 1. Hand identifikâcijas Nr.: 46-1
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
MAN TGL 8.180 BL EUR6 Automatik 1. Hand identifikâcijas Nr.: 46-1
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija