Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Mercedes-Benz 210 CDI Sprinter identifikâcijas Nr.: 85
Cena: 7.300 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 27.04.2016
Noskrçjiens : 203.000 km
TA lîdz: 04.2020
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 5
Jauda: 70 kW / 95 ZS
Krâsa: gaiði zils
Iekðpuses krâsa: pelçks
Darba tilpums: 2.143 ccm
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: Aizmugures piedziòa
Kategorija: Transportieri/Mazi autobusi
Kastes transporta lîdzekïi, garie
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Sçdekïi: 2
Pirmais îpaðnieks: 1

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Radio, Elektriskie logu pacçlçji, Centrâlâ atslçga, Pretbloíçðanas sistçma (ABS)
 
Visas piezîmes
Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: audums

Izklaide
Radio

Klimats
Elektriskie logu pacçlçji

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Centrâlâ atslçga

Ðasija/bremzes
Pretbloíçðanas sistçma (ABS)

Pârdevçja piezîme

Sprinter CDI 210
-- Motor OK, Airbag OK, fahrbereit
- Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call: 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Mercedes-Benz 210 CDI Sprinter identifikâcijas Nr.: 85
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Mercedes-Benz 210 CDI Sprinter identifikâcijas Nr.: 85
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija