Deutsch English Русский
Bargen Nutzfahrzeuge | Meerbrede 9 | 32107 Bad Salzuflen | Fon: +49(0)5221-102170 | Fax: +49(0)5221-1021720

ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija
Mercedes-Benz DB 818 Atego Pritsche 7m. LBW Schiebeverdeck identifikâcijas Nr.: 131
Cena: 19.900 € (zzgl. MwSt.)
Pirmatnçjâ reìistrâcija: 19.09.2013
Noskrçjiens : 163.859 km
TA lîdz: 09.2018
Degviela: Dîzeïdegviela
Kaitîgo izmeðu klase: Euro 5
Jauda: 130 kW / 177 ZS
Krâsa: sarkans
Iekðpuses krâsa: pelçks
Transmisija: Rokas
Spçka pârnesums: Aizmugures piedziòa
Kategorija: Kravas automaðînas
Platforma + brezents
Transporta lîdzekïa veids: Lietota automaðina
Pârnesumi: 6
Sçdekïi: 2
Pirmais îpaðnieks: 1
Stâvoklis: lietota
Länge: 9.100 mm

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

weitere Bilder

 
svarîgâkais aprîkojums
Daudzfunkciju stûre, Radio, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem), Apsildîðana stâvot, Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska), Pretbloíçðanas sistçma (ABS), Spoileris
 
Visas piezîmes
Iekðtelpa/Sçdekïi
Sçdekïu pârvalks: audums, Vadîtâja kabîne: vietçjai satiksmei, Vadîtâja sçdeklis: ar gaisa atsperojumu

Instrumenti
Daudzfunkciju stûre

Izklaide
Radio

Jumts
Jumta veids: jumta lûka

Klimats
Apsildîðana stâvot, Elektriskie logu pacçlçji (2 logiem)

Optika
Spoileris

Pretaizdzîðanas aizsardzîba
Pretaizdzîðanas bloíçðana (elektroniska)

Ðasija/bremzes
Pretbloíçðanas sistçma (ABS)

Pârdevçja piezîme

- Daimler Atego 818 Pritsche Plane
- 1. Hand, HU 09/2018
- Motorbremse
- Schiebeverdeck
- LBW 1250kg., faltbar für Ladung länger als 7 m
- Laderaum : L7.00 x H2,40 x B2,45m.
- zul.GG: 7490kg, Leergewicht: 6040kg, Nutzlast: 1450kg
- Rückfahrkamera
- Freispecheinrichtung
- Blatt/Luft
- L791255
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!
- Verkauf nur an Gewerbetreibende, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!
- Mehr Info, weitere XXL-Bilder, Anfahrtsbeschreibung, auf unserer Homepage unter: www.bargen.eu
- For inquiries in English please call 00491727525031
 
citi attçli
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 

Lûdzu atvçrt jaunâ logâ
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Pârdevçja dati

Bargen Nutzfahrzeuge
Meerbrede 9
Vâcija - 32107 Bad Salzuflen
Kungs Viktor Bargen
www.bargen.eu
Telefons 1: 05221-102170
Telefons 2: 0172-7525031
Fakss: 05221-1021720
E-Mail: info@bargen.eu
Mercedes-Benz DB 818 Atego Pritsche 7m. LBW Schiebeverdeck identifikâcijas Nr.: 131
 
Uzvârds/Kontakts: *
 
E-Mail: *
 
Telefons:
dienâ vakarâ
 
Fakss:
 
Mobilais telefons:
 
Mani interesç: apskates termiòð / izmçìinâjuma brauciens
vairâk informâcijas par transporta lîdzekli
citi ðîs klases transporta lîdzekïu piedâvâjumi
 
Papildus jautâjumi:
 
Ar * atzîmçtos laukus noteikti aizpildît! Paldies.
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Mercedes-Benz DB 818 Atego Pritsche 7m. LBW Schiebeverdeck identifikâcijas Nr.: 131
ATPAKAÏ deutsch english français español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Iespiestâ versija